Ján Vladimír Michalko

Z finałowym recitalem wieńczącym XXIV Katedralne Koncerty Organowe wystąpił Ján Vladimír Michalko. Artysta jest wybitną osobowością sztuki interpretacji organowej i organizatorem życia muzycznego na Słowacji.

Ján Vladimír Michalko, profesor Akademii Muzycznej w Bratysławie, koncertuje na festiwalach w najważniejszych centrach muzycznych Europy i USA. Dokonał licznych nagrań płytowych. Brał udział w prestiżowych projektach związanych z wykonaniem wszystkich dzieł, m.in. Oliviera Messiaena i Césara Francka. Z okazji 300. rocznicy urodzin J. S. Bacha, w lipskim Gewandhaus interpretował Kunst der Fuge. Zajmuje się też renowacją historycznych organów, dokumentując ich brzmienie na płytach, a także działalnością kompozytorską i publicystyczną. Jest autorem muzyki filmowej i muzyki do sztuk teatralnych. Od lat organizuje międzynarodowe festiwale muzyczne,

Program recitalu zawierał w większości muzykę niemieckich kompozytorów epoki romantycznej, charakteryzującej ducha twórczości XIX w. Publiczność usłyszała wiele interesujących utworów, dotąd nieprezentowanych podczas włocławskich koncertów. Zabrzmiało Larghetto i Fantazja Adolfa Friedricha Hessego (1809-1865), Preludium i Fuga, op. 55 nr 12 (B-A-C-H) Johanna Christiana Heinricha Rincka (1770-1846), Preludium d-mol oraz Nachspiel D-dur Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego (1809-1847) i chorał Freu dich sehr, o meine Seele, op. 65 nr 5 oraz marsz triumfalny Nun danket alle Gott, op. 65 nr 59 Sigfrida Karg-Elerta (1877-1933). Jedynym dziełem stanowiącym wyjątek spośród utworów twórców niemieckiego kręgu kulturowego był nawiązujący stylistycznie do tradycji muzyki włoskiej cykl Cinq Pièces pour l’Orgue, op. 1 Marco Enrico Bossiego (1861-1925). Jego estetyczną warstwę znamionuje bogactwo neoromantycznych środków harmonicznych. Interesujące rozwiązania melodyczne zawierało Preludium i Fuga Rincka. Kompozytor przełomu epoki klasycznej i romantycznej długo pozostawał pod wpływem geniuszu Bacha, co uwidocznia się w traktowaniu polifonii i techniki kontrapunktycznej. Inspirująca siła mistrza baroku uwydatniła się w utworze, w którym nazwisko Bacha wykorzystane jako symbol, posłużyło za temat dzieła. Spektakularnym zwieńczeniem recitalu, jak i tegorocznego cyklu koncertowego był efektowny marsz triumfalny Nun danket alle Gott S. Karg-Elerta.

Ján Vladimír Michalko, występujący po raz pierwszy przez włocławską publicznością, wywarł bardzo dobre wrażenie. Zaproponował interpretacje przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, dopracowane pod względem kolorystyki, dynamiki i artykulacji. Ujawnił bogatą wyobraźnię muzyczną: zachwycającą zdolność wewnętrznego słyszenia nakładających się na siebie w utworach muzycznych warstw i planów. Formę dzieł budował niezwykle konsekwentnie.

Wyrazy wdzięczności

XXIV Katedralne Koncerty Organowe przeszły do historii. Pozostały artystyczne wzruszenia, których dostarczyła muzyka. Możemy być dumni: cykl należy do  najważniejszych, najwyżej cenionych przedsięwzięć z zakresu kultury we Włocławku i regionie. Koncerty w bazylice przyczyniają się znacząco do promocji miasta, podnoszą jego muzyczny prestiż. Organizatorzy cyklu: Urząd Miejski we Włocławku i parafia katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wielokrotnie otrzymują podziękowania od wiernej publiczności, od lat zachwyconej pięknem muzyki organowej.

W imieniu organizatorów Katedralnych Koncertów Organowych dziękuję lokalnym rozgłośniom radiowym i telewizyjnym, mediom elektronicznym, wydawnictwom prasowym – zwłaszcza redakcji „Ładu Bożego” – za propagowanie KKO i publikowanie relacji z koncertów. Publiczności dziękujemy za życzliwe przyjęcie wykonawców. Jakże cieszy nas zainteresowanie cyklem koncertowym, „garnięcie się do muzyki” tak wielu osób.

TEKST KS. JANUSZ DREWNIAK

Na zdjęciu:

Ján Vladimír Michalko, fot. B. Sawic