Andrzej Chorosiński, Michał Chorosiński

Wyjątkową konwencję przybrał poniedziałkowy wieczór muzyczny 2 czerwca. Naczelnym motywem koncertu było dziękczynienie Bogu za kanonizację Jana Pawła II i uczczenie jego pamięci jako największego w dziejach naszego narodu Polaka. Termin koncertu zbiegł się z rocznicą pobytu Ojca Świętego we Włocławku (6 czerwca 1991 r.). Jako główny wykonawca wystąpił  Andrzej Chorosiński.

Wieczór ten był jednym z bardziej wyczekiwanych w tegorocznym cyklu koncertowym. Mogliśmy się o tym przekonać spoglądając na licznie zgromadzoną publiczność. W charakterze współwykonawcy wybitnemu artyście towarzyszył jego syn Michał Chorosiński, którego recytacje stanowiły dopełnienie programu koncertu muzycznego.

 Andrzej Chorosiński należy do grona najbardziej znanych polskich wirtuozów gry organowej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową w Polsce i na świecie. Pracą pedagogiczną związany jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w których prowadzi klasę organów. W wielu krajach prowadzi kursy mistrzowskie. Pełni funkcję jurora polskich i międzynarodowych konkursów organowych. Michał Chorosiński jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występuje na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz gościnnie w wielu innych teatrach, również w Teatrze Telewizji. Znany jest też z wielu ról filmowych.

Koncert rozpoczęła Passacaglia c-moll, utwór o wyjątkowej randze artystycznej na tle twórczości epoki baroku, a zarazem jedno ze sztandarowych dzieł organowych Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). Usłyszeliśmy także organowe transkrypcje Etiudy es-moll  op.10, nr 6 i Nokturnu Es-dur op. 9 Fryderyka Chopina (1810-1849). Cykle etiud fortepianowych Chopina należą do najtrwalszych pomników wielkiej sztuki polskiego kompozytora, w związku z czym absolutnie nie należy ich identyfikować jedynie ze szkolnymi wprawkami służącymi celom pedagogicznym. Również nokturn uchodzący za miniaturę fortepianową, w twórczości Chopina nabiera wartości artystycznej. W dalszej części zabrzmiało Allegretto g-moll Cesara Francka (1822-1890). Zwieńczeniem muzycznej części były Elegia oraz Toccata Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924). Wybór tego repertuaru podyktowała w znacznej mierze romantyczna dyspozycja włocławskiego instrumentu, która zbliża jego brzmienie do specyficznej XIX-wiecznej estetyki. Andrzej Chorosiński stworzył obraz dźwiękowy złożony ze starannie i z namysłem kładzionych wielobarwnych współbrzmień. Sugestywna interpretacja obfitowała w bogactwo kolorystyki brzmieniowej, dynamiki i artykulacji. Równie istotną część wieczoru stanowiły recytacje tekstów poetyckich oraz przypomnienie fragmentów homilii Jana Pawła II (Karola Wojtyły) w wykonaniu Michała Chorosińskiego. Publiczność miała okazję podziwiać jego doskonały warsztat aktorski. Artysta wykazał w swoich interpretacjach dużą wyobraźnię i wrażliwość, dał tym samym dowód głębokiego wniknięcia i rozumienia humanistycznej i teologicznej myśli świętego Autora.

Konstrukcja dramaturgiczna wieczoru została przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Dzieła muzyczne i teksty literackie doskonale harmonizowały z głównym motywem dedykacji koncertu. Wykonawcy sprowadzili odbiór swych artystycznych produkcji do poziomu głębokiego przeżycia duchowego, co było ich naczelną intencją. Włocławska publiczność przyjęła ich bardzo żywo i z dużym zainteresowaniem. Z przyjemnością, a jednocześnie w zamyśleniu wysłuchaliśmy recytacji tekstów poetyckich. Wieczór przebiegł w atmosferze nastrojowej kontemplacji. Silny ładunek emocjonalny utworów muzycznych i literackich sprawił, że występ dostarczył wielu estetycznych i religijnych wzruszeń. Słowo i muzyka przeniosły słuchaczy w pozaziemski świat.

TEKST KS. JANUSZ DREWNIAK

fot. B. Sawic